4 skäl att gå med

kortfilmstävling


Gåva

premie

filmkamera


 

Tävlingsregler

Du kan läsa om reglerna för kortfilmtävlingen Sjö kort nedan. Dela

Tävlingen var öppen för dig som
-arbetar till sjöss ombord i den svenska handelsflottan, oavsett nationalitet
-arbetar till sjöss med svensk sjöfartsbok ombord i utlandsflaggat fartyg
-studerar en maritim utbildning på högskola eller gymnasium i Sverige

För att delta krävdes att minst en upphovsman uppfyllde någon av kriterierna ovan.
Filmerna skulle vara gjorda under tävlingsåret och ha koppling till livet ombord
eller i hamn.

Dokumentärt eller spelfilm gick lika bra. Maximal längd: 15 minuter. Fem minuter är ofta en bra längd på en kortfilm. Observera att 15 minuter är att betrakta som en lång kortfilm.

6 skäl att delta i Sjö kort 2011
1 10 000 kr i första pris sponsras av Sjöfartens Kultursällskap
2 7 000 i andra pris och
3 3 000 i tredje pris - sponsras båda av Sjömanskyrkan i Stockholm
4 Din/er film granskas av en jury med representant från bl.a. Göteborg Film Festival.
5 Man behöver inte ha en avancerad utrustning för att delta.
6 Det är kul att göra film!

Allt från digitala videokameror till en mobilkamera gick bra att använda. Redigeringsprogram behöver inte vara dyra. Om du har PC har du ofta Windows Movie Maker tillgängligt och på Mac kan man använda iMovie till exempel.

Läs gärna tips på internet innan du sätter igång
http://www.voodoofilm.org/filmskola/
http://www.medimedier.se/mim/gora_film.html
BBC guide

Tänk på att respektera upphovsrätten. Man får inte fritt använda musik som någon annan har skapat förrän 70 år efter upphovsmannens död. Tävlande ansvarar själva för material som används i filmerna. Läs mer här om musik i film

Inspirationsfilmer
Vill du få inspiration se denna film (YouTube) eller varför inte se
dessa mardrömspassagerare ombord (YouTube) eller
Helan & Halvan som lagar ett skepp

Obs, förlängd tävlingstid, se nedan:
Ditt bidrag skall ha inkommit senast den 15 mars 2012.